Thúc đẩy việc tiêu thụ rau trái vụ huyện Tân Lạc Thành phố Hòa Bình
Cập nhật :
Ngày 25/10 tại xã Quyết Chiến, tổ chức GNI (Good Neighbors International) đã phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả mô hình thử nghiệm trồng rau trái vụ tại 2 xã Quyết Chiến, Lũng Vân.

Ngày 25/10 tại xã Quyết Chiến, tổ chức GNI (Good Neighbors International) đã phối hợp với UBND huyện Tân Lạc tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả mô hình thử nghiệm trồng rau trái vụ tại 2 xã Quyết Chiến, Lũng Vân.

Mô hình được thực hiện từ tháng 8 - 10/2016 với quy mô 0,22 ha diện tích bề mặt luống canh tác. Cùng với sự hỗ trợ của tổ chức GIN bằng kỹ thuật canh tác rau, thành lập các nhóm sinh kế sản xuất rau an toàn, định hướng hình thành hợp tác xã sản xuất rau tại xã Quyết Chiến, đến nay, mô hình thử nghiệm đã thành công với những kết quả đầu ra khả quan. Với sự tham gia tư vấn về công nghệ của tổ chức GNI cùng sự nhiệt huyết của chính quyền địa phương và nông dân đã cho thành quả vượt ngoài mong đợi về năng suất, sản lượng.

Với bước đầu thành công của dự án, tổ chức GNI đã vạch ra một chiến lược phát triển dự án trồng rau trái vụ dài hơi tại địa bàn (2016-2020): Hỗ trợ chứng nhận sản phẩm chất lượng VietGAP; thiết lập kênh phân phối sản phẩm cho khách hàng tại Hà Nội và các nơi lân cận; thành lập 1 hợp tác xã với 100 thành viên, sản xuất & tiêu thụ rau, kinh doanh dịch vụ vật tư nông nghiệp; Tăng vốn quay vòng của nhóm lên 30% từ hoạt động phát triển sản xuất và kinh doanh của HTX…

Tổ chức GIN nhấn mạnh, để xây dựng tính thương mại, thương hiệu quảng bá sản phẩm (rau sạch) đến với người tiêu dùng, thì vấn đề quan trọng vẫn là đầu ra của sản phẩm, tìm ra những hướng đi đúng cho sản phẩm để bà con yên tâm sản xuất và mở rộng quy mô dự án./.

Nguồn: Phòng XTTMDL