Đỉnh Pha Luông (10/10/2016)
Đỉnh Pha Luông

Nếu ai còn nhớ trong bài thơ ” Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng có 2 câu thơ hết sức nổi tiếng nói về đỉnh Pha Luông: “Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống. Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi”. Nóc nhà của Mộc Châu: đỉnh Pha Luông - địa danh nổi tiếng trong đường hành quân của đoàn quân Tây Tiến năm xưa.

Sông Đà – Thủy điện Hòa Bình

Công trình thủy điện - 'Đặc sản' du lịch của Hòa Bình

Quần thể Di tích Chùa Tiên - Phú Lão

Chùa Tiên - Phú Lão - Lạc Thủy điểm đến hấp dẫn của du khách.

d (16/8/2017)
d