Chùa Tiên - Động Phú Lão

Chùa Tiên - động Phú Lão là một quần thể gồm nhiều động nhỏ liên hoàn với nhau như động Tiên, đền Mẫu, Tam Bảo, đình Trung, Quán Trình,... Mỗi điểm đều chứa đựng những giá trị văn hóa vật chất và tâm linh đặc sắc mà các nhà nghiên cứu khảo cổ học đã khám phá như dấu ấn ngà voi hóa thạch, răng người cổ, nhiều loại thú hiếm cách đây 10 vạn năm. Hệ thống hang động được chia thành khu vực Lão Nội, Lão Ngoại với nhiều trầm tích còn nguyên bản, muôn hình vạn dạng: bầu sữa mẹ, bọc trăm trứng, quả phật thủ đá, rồng đá,..

s (16/8/2017)
s

Quần thể hang động Núi đầu rồng

Quần thể hang động núi Đầu Rồng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích Quốc gia từ năm 2012.