Địa phương
Xếp hạng
Loại lưu trú
Tên CS
1 Khách sạn AP Plaza ***
Số phòng: 50 Xếp hạng: 3
Số QĐ: 652/QĐ-TCDL ngày 1/9/2015 12:00:00 AM
Địa chỉ
: Tổ 3 Cù Chính Lan, Tp. Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3898 888 Fax: (0218) 3898 113
E-mail:
Website:
2 Khách sạn Đồng Lợi ***
Số phòng: 40 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Đ. Trần Hưng Đạo - tổ 27 - P. Phương Lâm - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3851 969 Fax: 0218. 3852 706
E-mail:
Website:
3 Khách sạn Hòa Bình ***
Số phòng: 28 Xếp hạng: 3
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Số 367 và 104 An Dương Vương - Tổ 1 - P. Phương Lâm - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3852 051 Fax: 0218. 3852 001
E-mail:
Website:
4 Khách sạn Tháp Vàng ***
Số phòng: 24 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: 213 Cù Chính Lan - Tổ 26 - P. Phương Lâm - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3852 864 Fax: 0218. 6255 888
E-mail:
Website:
5 Khách sạn Hải Dương ***
Số phòng: 28 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Tổ 27 - P. Phương Lâm– TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3898 333 Fax:
E-mail:
Website:
6 Khách sạn Đà Giang ***
Số phòng: 44 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: 818 Cù Chính Lan - P. Phương Lâm – TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3852 103 Fax: 0218. 3852 985
E-mail:
Website:
7 Khách sạn Hoàng Gia ***
Số phòng: 20 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: 12/25 - P. Phương Lâm - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3853 634 Fax:
E-mail:
Website:
8 Khách sạn V'STAR ***
Số phòng: 31 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Tổ 18 - P. Hữu Nghị - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3888 688 Fax:
E-mail:
Website:
9 Khách sạn 3 HG ***
Số phòng: 32 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: 118 đường Chi Lăng - P. Tân Thịnh - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3868 999 Fax:
E-mail:
Website:
10 Khách sạn Hoa Đào ***
Số phòng: 50 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Tổ 5 - P. Tân Thịnh - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3883 588 Fax:
E-mail:
Website:
11 Khách sạn Hồ Ngọc ***
Số phòng: 34 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Ngọc - Trung Minh - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3842 829 Fax:
E-mail:
Website:
12 Khách sạn Sông Đà ***
Số phòng: 38 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Tổ 18 - P. Hữu Nghị - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3854 188 Fax: 0218. 3854 122
E-mail:
Website:
13 Khách sạn Thái Hưng ***
Số phòng: 20 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Tổ 7 - P. Tân Thịnh - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0985916666 Fax:
E-mail:
Website:
14 Khách sạn Sông Đà ***
Số phòng: 38 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Tổ 18 - P. Hữu Nghị - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3854 188 Fax: 0218. 3854 122
E-mail:
Website:
15 Khách sạn Thanh Sơn I ***
Số phòng: 19 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Tổ 7B - P. Phương Lâm - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0913511669 Fax:
E-mail:
Website:
16 Khách sạn Thanh Sơn II ***
Số phòng: 19 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: 84 Lê Lợi - P. Phương Lâm - TP Hòa Bình
Điện thoại: 0218. 3885 705 Fax:
E-mail:
Website:
17 Khách sạn V-RESORT ***
Số phòng: 94 Xếp hạng: 3
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Thôn Kim Đức - xã Vĩnh Tiến - huyện Kim Bôi
Điện thoại: 0218. 3871 523 Fax: 0218. 3871 751
E-mail:
Website:
18 Khách sạn Suối thác Tú Sơn ***
Số phòng: 45 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Củ - xã Tú Sơn - huyện Kim Bôi
Điện thoại: 0218. 3872 101 Fax: 0218. 3872 102
E-mail:
Website:
19 Khách sạn Công đoàn Việt Nam ***
Số phòng: 98 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Mớ Đá - xã Hạ Bì - huyện Kim Bô
Điện thoại: 0218. 3879 128 Fax: 0218. 3871 564
E-mail:
Website:
20 Khách sạn Mai Châu Lodge ***
Số phòng: 20 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: TK 4 - TT. Mai Châu - huyện Mai Châu
Điện thoại: 0218. 3868 959 Fax: 0218. 3868 950
E-mail:
Website:
21 Khách sạn Mặt trời Mai Châu ***
Số phòng: 10 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Chiềng Châu - xã Chiềng Châu - huyện Mai Châu
Điện thoại: 0218. 6548 709 Fax:
E-mail:
Website:
22 Khách sạn Mai Châu Ecolodge ***
Số phòng: 43 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Nà Thia - xã Nà Phòn - huyện Mai Châu
Điện thoại: 0218. 3819 888 Fax: 0218. 3819 688
E-mail:
Website:
23 Khách sạn Mai Châu Villas ***
Số phòng: 10 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Thôn Cha Lang - xã Mai Hịch - huyện Mai Châu
Điện thoại: 0915 075 658 Fax:
E-mail:
Website:
24 Khách sạn Khoa Thanh ***
Số phòng: 20 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Mỏ - xã Chiềng Châu - huyện Mai Châu
Điện thoại: 0912 326 770 Fax:
E-mail:
Website:
25 Khách sạn Ngọc Bách ***
Số phòng: 37 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: TK 2 - TT. Mai Châu - huyện Mai Châu
Điện thoại: Fax:
E-mail:
Website:
26 Khách sạn Bình Minh ***
Số phòng: 10 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Mỏ - xã Chiềng Châu - huyện Mai Châu
Điện thoại: 0218. 3867 314 Fax:
E-mail:
Website:
27 Khách sạn Sân golf Phượng Hoàng ***
Số phòng: 144 Xếp hạng: 3
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Kẽm - xã Lâm Sơn - huyện Lương Sơn
Điện thoại: 0218. 6288 000 Fax: 0218. 6288 017
E-mail:
Website:
28 Khách sạn Thiên Bình ***
Số phòng: 24 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Cố Thổ - xã Hòa Sơn - huyện Lương Sơn
Điện thoại: 0433. 677 453 Fax: 0433. 677 454
E-mail:
Website:
29 RESORT Việt Pháp Vịt cổ xanh ***
Số phòng: 27 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Xóm Giếng Xạ - xã Cư Yên - huyện Lương Sơn
Điện thoại: 0218. 3825 662 Fax: 0218. 3824 544
E-mail:
Website:
30 Khách sạn Phương Bắc ***
Số phòng: 22 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Phố Thống Nhất - TT. Vụ Bản - huyện Lạc Sơn
Điện thoại: 01252 816 868 Fax:
E-mail:
Website:
31 Khách sạn An Lạc ***
Số phòng: 44 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: Khu 3 - TT. Mường Khến - huyện Tân Lạc
Điện thoại: 0218. 3834 025 Fax: 0218. 3830 156
E-mail:
Website:
32 Khách sạn Tuấn Phương ***
Số phòng: 20 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
: K12 - TT. Hàng Trạm - huyện Yên Thủy
Điện thoại: 0218. 3864 051 Fax:
E-mail:
Website:
33 Khách sạn Giang Sơn ***
Số phòng: 25 Xếp hạng: 5
Số QĐ: ngày
Địa chỉ
:
Điện thoại: 0987 498 757 Fax:
E-mail: Xóm Thượng - Lạc Thịnh- huyện Yên Thủy
Website: