Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
Cập nhật :
Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

 Ngày 29/09/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn. Theo đó, dịch vụ phi tư vấn được quy định bao gồm: logistcs, bảo hiểm; quảng cáo; tổ chức đào tạo; nghiệm thu chạy thử; đo vẽ bản đồ; in ấn; tang lễ; vệ sinh; kế toán; truyền thông; vận tải công cộng…Cũng theo Thông tư, khi tham dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng séc bảo chi. Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu theo một trong hai cách: Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu, nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong liên danh được xác định là không hợp lệ thì hồ sơ dự thầu của liên danh đó sẽ không được xem xét tiếp; Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên đó và các thành viên khác trong liên danh…

Về việc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, Thông tư này quy định như sau: Đối tượng được hưởng ưu đãi là nhà thầu có tổng số lao động là nữ giới hoặc thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên và có thời gian sử dụng lao động tối thiểu bằng thời gian thực hiện gói thầu nhưng phải tồn tại trong thời gian thực hiện gói thầu; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2016.